Benzersiz teknoloji
20 yıldan beri Karolinska Institutet Stockholm'de geliştirilen patentli bir teknoloji olan SciBase Elektriksel Empedans Spektroskopisi (EIS), cilde zararsız elektriksel sinyaller olarak uygulanır. EIS, tümü bir histopatolojinin tanı konacağı temellere benzeyen hücresel yapıdaki, hücresel yönelimdeki, hücre büyüklüklerindeki ve hücre tiplerindeki değişikliklere duyarlıdır. Bu yeni metodoloji, hassas veri toplama ve analizini kolaylaştıran yenilikçi bir invaziv olmayan elektrot sistemi kullanarak çok derinlikli spektrumlardan bilgi elde edilmesini sağlar.
Hastalar İçin
Nasıl Çalışır

Nasıl Çalışır

Deri dokular farklı tıbbi koşullar altında farklı elektriksel özelliklere sahiptir. Buna dayanarak, Nevisense’in benzersiz EIS yöntemini kullanarak malign melanom gibi bir durumu belirlemek mümkündür.
EIS, çeşitli frekanslardaki alternatif akımlardaki doku içindeki toplam direncin bir ölçüsüdür. Probun ucundaki çubuklar arasında farkedilmeyen bir alternatif potansiyel uygulanarak ölçülür. Lezyonu hem genişlikte hem de derinlikte kaplamak için ölçüm, komşu elektrot çubukları arasındaki sığ ölçümlerin yanı sıra daha uzak elektrot çubukları arasındaki daha derin ölçümleri kapsayan 10 permütasyonda gerçekleştirilir.

EIS, farklı frekans bölgelerinde farklı hücresel özellikleri yansıtır. Genel olarak, düşük frekanslardaki EIS ölçümleri, hücre dışı ortamdan etkilenirken, hem hücre içi hem de hücre içi ortamlar, yüksek frekanslardaki ölçümleri etkiler. Nevisense (1 kHz - 2.5 MHz) tarafından kullanılan frekanslar, tümü, histopatologlar tarafından teşhis etmek için kullanılanlara benzer olan, hücre içi ve dışı ortamların bileşimi, hücre şekli ve büyüklüğü ve hücre zarı bileşimi gibi klinik olarak ilgili özelliklerle ilgilidir.

Saniyeler içinde, lezyonun ölçüm verilerine dayanarak sınıflandırılması için gelişmiş bir algoritma kullanılır. Dünyanın en büyük klinik araştırması da dahil olmak üzere birçok klinik çalışmadan elde edilen verilerle birkaç yinelemeyle geliştirilen bu sınıflandırıcı, melanom tespitinde doğruluğu arttırdığını kanıtlamıştır.